• 32.7580
  • 35.0219
  • 41.3578

Bireysel Vergi Oranları

1.1.2007 tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin dört yıl, 1.1.2007 tarihinden itibaren iktisap edilen gayrimenkullerin ise beş yıl içinde satılmasından elde edilen kazançlar vergiye tabi.

2012 yılında satılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerinden elde edilecek kazancın 8 bin 800 lirası gelir vergisinden istisna olacak. Satış kazancının 8 bin 800 lirayı aşması halinde, aşan kısım beyan edilip vergi ödenecek.
 


GELİR VERGİSİ ORANLARI
2012 Yılı Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.000 TL kadar         %15
25.000 TL sinin 10.000 TL si için 1.500 TL, fazlası için %20
58.000 TL sinin 25.000 TL si için 4.500 TL, * fazlası için %27
58.000 TL sinden fazlasının 58.000 TL si için 13.410 TL, ** fazlası için %35


Her yıl açıklanan enflasyon oranı gayri menkulun bedeline eklenerek hesaplanır.

Diyelim ki

2009 yılında 100.000,00TL ye satın alınan arsa 2012 yılında 160.000,00TL ye satıldı.

Her yıl ki enflasyon oranında % 10 olduğunu düşünürsek, vergi hesaplaması aşağıdaki gibi gerçekleşir.

2009 yılı arsa bedeli 100.000,00TL
2010 yılı arsa bedeli 100.000,00TL + % 10 = 110.000,00TL
2011 yılı arsa bedeli 110.000,00TL + % 10 = 121.000,00TL
2012 yılı arsa bedeli 121.000,00TL + % 10 = 133.100,00TL
 

Satış bedeli ve yeniden değerleme ile ulaşılan bedel arasındaki fark alınır.

160.000,00TL (-) 133,100,00TL = 26.900,00TL vergilendirilmesi gereken kazançtır.

26.900,00TL (-) 8.800,00TL = 18.100,00TL

10.000,00TL % 15 = 1.500,00TL
  8.100,00TL % 20 = 1.620,00TL
-------------------------------------------
18.100,00TL nin 3.120,00TL gelir vergisi hesaplanır.

NOT: Gayrimenkul alım satım işinin devamlı yapılması halinde elde edilen gelir de değer artış kazancı olarak değil, “ticari kazanç” olarak vergilendiriliyor.
Bu durumda mutlaka bir mali müşavire danışılması gerekiyor.

Fotoğraflar

Sayfa toplam 22.863 kez görüntülenmiştir.